Team Group Schede di memoria

 
 
 • MMCplus
 • 4 GB
 • Velocità di lettura 11 MB/s
 • Velocità di scrittura 7 MB/s
 
 
 
 • MMCplus
 • 128 MB
 • Velocità di lettura 11 MB/s
 • Velocità di scrittura 7 MB/s
 
 
 
 • MMCplus
 • 256 MB
 • Velocità di lettura 11 MB/s
 • Velocità di scrittura 7 MB/s
 
 
 
 • MMCplus
 • 512 MB
 • Velocità di lettura 11 MB/s
 • Velocità di scrittura 7 MB/s
 
 
 
 • MMCplus
 • 2 GB
 • Velocità di lettura 11 MB/s
 • Velocità di scrittura 7 MB/s
 
 
 
 • MMCplus
 • 1 GB
 • Velocità di lettura 11 MB/s
 • Velocità di scrittura 7 MB/s
 
 
 
 • Scheda di memoria DV-RS-MMC
 • 2 GB
 • Velocità di lettura 8 MB/s
 • Velocità di scrittura 7 MB/s
 • Incluso adattatore per MMC
 
 
 
 • Scheda di memoria DV-RS-MMC
 • 128 MB
 • Velocità di lettura 8 MB/s
 • Velocità di scrittura 7 MB/s
 • Incluso adattatore per MMC
 
 
 
 • Scheda di memoria DV-RS-MMC
 • 256 MB
 • Velocità di lettura 8 MB/s
 • Velocità di scrittura 7 MB/s
 • Incluso adattatore per MMC
 
 
 
 • Scheda di memoria DV-RS-MMC
 • 512 MB
 • Velocità di lettura 8 MB/s
 • Velocità di scrittura 7 MB/s
 • Incluso adattatore per MMC
 
 
 
 • Scheda di memoria DV-RS-MMC
 • 1 GB
 • Velocità di lettura 8 MB/s
 • Velocità di scrittura 7 MB/s
 
 
 
 • Scheda microMMC
 • 2 GB
 • Velocità di lettura 8 MB/s
 • Velocità di scrittura 7 MB/s
 
 
Metodi di pagamento Metodi di pagamento
Protezione massima Protezione massima