RiDATA Schede di memoria

 
 
 • scheda di memoria Secure Digital
 • 512 MB
 • Velocità di lettura 22 MB/s
 
 
 
 • scheda di memoria Secure Digital
 • 256 MB
 • Velocità di lettura 22 MB/s
 
 
 
 • scheda di memoria Secure Digital
 • 128 MB
 • Velocità di lettura 22 MB/s
 
 
 
 • scheda di memoria Secure Digital
 • 4 GB
 • Velocità di lettura 22 MB/s
 
 
 
 • scheda di memoria Secure Digital
 • 1 GB
 • Velocità di lettura 22 MB/s
 
 
 
 • scheda di memoria Secure Digital
 • 2 GB
 • Velocità di lettura 22 MB/s
 
 
 
 • scheda di memoria MiniSD
 • 128 MB
 
 
 
 • scheda di memoria MiniSD
 • 512 MB
 
 
 
 • scheda di memoria MiniSD
 • 1 GB
 
 
 
 • scheda di memoria MiniSD
 • 2 GB
 
 
 
 • MMCplus
 • 256 MB
 • Velocità di lettura 22 MB/s
 • Velocità di scrittura 19 MB/s
 
 
 
 • MMCplus
 • 1 GB
 • Velocità di lettura 22 MB/s
 • Velocità di scrittura 19 MB/s
 
 
Metodi di pagamento Metodi di pagamento
Protezione massima Protezione massima