Praktica Schede di memoria

 
 
 • Scheda di memoria Secure Digital HC, classe 6
 • 16 GB
 • Velocità di lettura 18 MB/s
 • Velocità di scrittura 7 MB/s
 
 
 
 • scheda di memoria Secure Digital
 • 32 MB
 
 
 
 • scheda di memoria Secure Digital
 • 64 MB
 
 
 
 • scheda di memoria Secure Digital
 • 128 MB
 
 
 
 • scheda di memoria Secure Digital
 • 256 MB
 
 
Metodi di pagamento Metodi di pagamento
Protezione massima Protezione massima